چلستا

چلستا

از آلات کوبه ای شستی دار، و متشکل از تعدادی ورقه فلزی و به شکل پیانوی دیواری است در این ساز خارج شدن صدا به وسیله ضربه های چکش هایی که بر روی نوارهای فلزی است صورت می گیرد. این ساز با بیش از چهار اکتاو مانند پیانو به روی دو حامل نت نویسی است انواع پیشرفته تر آن در غرب موسوم بوده اما طبق روایات در دورانهای قبلی در مشرق زمین نوع بسیار ساده تر آن ساخته شده و مورد استفاده بوده است.

 

پیش ثبت نام

اساتید چلستا