ترومپت

ترومپت

لولۀ ترومپت در قسمت اعظم طول خود استوانه­اي و به طور نامحسوس مخروطي است و در انتها به دهانه­اي ناقوس شكل ختم مي­شود.

ترومپت داراي سه دگمه متصل به سه دريچه است، فشار بر دگمۀ اول، دريچه مربوطه را باز كرده و طول لوله را در مجموع آنقدر زياد مي­كند كه صداي حاصل يك پرده بم شود، دگمۀ دوم هرگاه به پائين فشار داده شود، صوت حاصل نيم پرده و دگمۀ سوم، يك پرده و نيم پائين مي­آيد.

ترومپت از سازهائي است كه صدائي بلند، نافذ و زيبا دارد. صداي دو ترومپت برابر است با 20 تا 30 ويولن در اركستر. ترومپت از اين نظر بيشتر در همنوازی استفاده مي­شود. قسمت دهاني ترومپت فنجاني شكل و كم عمق است و انتهاي ساز به ناقوسي نه چندان بزرگ ختم مي­شود. ترومپت از سازهاي انتقالي است.

ميدان صداي آن درست يك اكتاو بم­تر از ترومپت است.

كر از دسته سازهاي انتقالي است: نت آن با كليد «فا» و هم با كليد «سل» نوشته مي­شود، با كليد «فا» نت­هاي نوشته شده يك فاصلۀ چهارم بالاتر و نت­هاي نوشته شده با كليد «سل» يك فاصلۀ پنجم پائين­تر صدا مي­دهد.

پیش ثبت نام

اساتید ترومپت

رزومه استاد علی ضرابی

Alternate Text
  • نام : علی
  • نام خانوادگی : ضرابی
  • ساز تخصصی : ترومپت
  • ساز مکمل : .
  • سال تدریس : از سال ۱۳۸۸ سال

از اول دبیرستان به هنرستان صدا و سیما رفته و موسیقی را به صورت اکادمی شروع کرده.

پس از پایان دوره ی دبیرستان به هنرستان موسیقی زیر نظر وزارت ارشاد رفته و موفق به اخذ مدرک لیسانس شده.

او ضمن ادامه ی تحصیل به همکاری با ارکستر سمفونی و گروه های جاز و پاپ پرداخته.

هم اکنون درحال تدریس در دانشگاه علوم انتظامی به عنوان استاده ساز ترومپت میباشد.

آثار استاد علی ضرابی