قانون

قانون

این ساز به شکل ذوذنقه قائم­الزاویه است. بلندترین ضلع (کمی بیشتر از یکمتر)، نزدیک به نوازنده و کوتاه­ترین آن، موازی با ضلع قبلی، دور از او قرار می­گیرد. ضلع سمت راست (به طول تقریبی 40 سانتیمتر) قائم به هر دو ضلع موازی پیشگفته است و ضلع سمت چپ، اضلاع موازی را به طور مورب قطع می­کند. سمت راست ساز حفره­ای به شکل مربع مستطیل به ابعاد تقریبی 15×40 سانتیمتر قرار گرفته و روی آن را پوستی یک یا چند تکه­ای کشیده­اند و خرکی نسبتاً کم ارتفاع ولی دراز، با چند پایه در نقاط برابر طی طول پوست، روی آن تکیه کرده است.

تعداد اصوات قانون 26 است و هر صوت توسط سه سیم همکوک حاصل می­شود.

سیم­ها در کنار راست ساز تثبیت شده، پس از عبور از روی خرک و طی طول ساز. هر سه سیم از میان دستگاه مخصوصی که جهت کوک موقت، ( یا زیر و بم کردن صوت سیم­ها تا حد یک پرده و نیم)، تعبیه شده، عبور می­کند و هر سیم به گوشی مخصوص کوک اصلی می­رسد، به کمک پرده گردان ها، که در قانون­های مصری تغییر کوک بسیار سریع و راحت انجام می­گیرد، می­توان تمام صداهای کروماتیک مخصوص موسیقی شرق (و موسیقی ایرانی) را از ساز حاصل کرد.

نت نویسی قانون، امروز معمولاً بر روی دو حامل (پائینی با کلید «فا» برای دست چپ و بالائی با کلید «سل» برای دست راست) عمل می­شود و وسعت صدای قانون از این قرار است:

مضراب ساز عبارتست از «انگشتانه» ای که به انگشتان اشارۀ هر دو دست می­کنند. تیغه­ای از جنس شاخ یا پر کرکس و عقاب، مانند ناخن به انگشتانه­ها الصاق شده که نوازندۀ قانون به وسیله آن به سیم­های ساز زخمه می­زند.

پیش ثبت نام

اساتید قانون

رزومه استاد فریده رضایی

Alternate Text
  • نام : فریده
  • نام خانوادگی : رضایی
  • ساز تخصصی : قانون
  • ساز مکمل : .
  • سال تدریس : از سال

آثار صوتی و تصویری و مکتوب:

رساله در موسیقی( بازنویسی و تصحیح).

تئوری موسیقی ایران ( در دست چاپ).

سابقه هنری و فعالیت ها:

لیسانس نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر و دانشجوی فوق لیسانس نوازندگی دانشگاه تهران.

همکاری با ارکسترملی (به رهبری بردیا کیارس) و گروه نستار.

اجرای کارگاه پژوهشی سازشناسی قانون,کرمان1389.

همکاری در طرح های پژوهشی  ردیف منتظم الحکما, نحوه گزیش دانشجو ایران و 11 کشور جهان ( مجری طرح: امیر حسین شعاع).

آثار استاد فریده رضایی