نی

نی

سازي است متشكل از يك لولۀ استوانه­اي از جنس «ني»، كه سراسر طول آن از هفت «بند» و شش «گره» تشكيل شده ات (به اين دليل اين ساز را «ني هفت بند» نيز مي­گويند). «ني» به قطرهاي متفاوت (از 5/1 تا 3 سانتيمتر) و طول­هائي مختلف (حدود 30 تا 70 سانتيمتر) ساخته شده، در تمام آنها،‌روي لوله، كمي در قسمت پائين 5 سوراخ در طرف جلو و يك سوراخ در قسمت عقب قرار گرفته ، و در يك يا دو انتهاي «ني» روكشي برنجي با طولي كوتاه لولۀ ني را پوشانده است،‌و لبۀ لوله در قسمت دهاني آنقدر تيز است كه مي­تواند لاي دندان ها قرار گيرد.

ني از انواع سازهاي بي­زبانه است. هوا توسط نفس نوازنده از انتهاي بالائي به درون لوله فرستاده شده و قسمت اعظم آن از نزديكترين سوراخ باز خارج مي­شود. بنابراين بازو بسته شدن سوراخ­ها توسط انگشتان هر دو دست نوازنده، طول هواي مرتعش و طول موج ارتعاش را زياد و كم كرده و در نتيجه صوت زير و بم مي­شود.

ساز را نمي­توان «كوك» كرد، يعني كوك آن را – چنان كه در سازهاي زهي، با پيچاندن گوشي­ها ميسر است،‌تغيير داد.

وسعت صداي ني حدود دو اكتاو و نيم است،‌ولي ميدان صدا (يا كوك) در سازهاي مختلف تفاوت مي­كند.

اجراي اصوات در اكتاوهاي بالاتر، به وسيلۀ فشار هوا عملي است،‌به عبارت ديگر با دو برابر كردن فشار صداهاي حاصله يك اكتاو زير مي­شود و بايد دانست كه هر ني فاقد يكي دو صدا است.

ني هميشه سازي شهري بوده است (به استناد شعر شاعران قديم دربارۀ اين ساز).

پیش ثبت نام

اساتید نی

رزومه استاد زمان خیری

Alternate Text
  • نام : زمان
  • نام خانوادگی : خیری
  • ساز تخصصی : نی
  • ساز مکمل : .
  • سال تدریس : از سال

کارشناس موسیقی ایرانی ونوازنده نی .

 مدرس هنرستان عالی موسیقی و دانشکده موسیقی.

بهره مند از استادان محمد علی کیانی نژاد،عبدالنقی افشارنیا ،حسین دهلوی،فرهاد فخرالدینی و... .

همکاری با هنرمندان محسن نفر،داریوش طلایی،مسعود شعاری،سعید ثابت و ...در اجرا و ضبط آثار موسیقی. 

آثار استاد زمان خیری