نمایش و داستان نویسی

 نمایش و داستان نویسی

بچه ها برای نوشتن هر داستانی باید یه طرح داشته باشیم، یه قصه، یه موضوعی که می خوایم در موردش بنویسیم. بعد با توجه به اون طرح ما شخصیتهایی تو قصه مون داریم. و اما یه عنصر مهم دیگه هم هست! درون مایه! درون مایه موضوعیه که طرح شما بر اساس اون نوشته می شه.

مثلا من می خوام شما برای شروع یه قصه بنویسین با درون مایه ی هفت سین. یعنی داستان شما هر جایی ممکنه اتفاق بیفته و هر قصه ای می تونه داشته باشه. اما باید موضوعش هفت سین باشه.

تازه! این یه داستان گروهیه! هر کی می تونه یه جمله بنویسه! هر جمله ی تازه می تونه ماجرای داستان رو عوض کنه!

پیش ثبت نام

اساتید نمایش و داستان نویسی