لطفا مرورگر خود را تمام صفحه کنید
Coming Soon!
×
02188081641

موسیقی و حرکت (سطح 2)

اساتید اطلاعات گالری سبد خرید
موسیقی و حرکت (سطح 2)

این هنر تلفیقی از چند هنر در یکجاست

هما هنگی شنوایی و سرعت انتقال در اجرای حرکات این هنر به پرورش خلاقیت های ذهنی کمک میکند..عضلات را کشیده استوار و زبا میکند و در کل کودک را از استرس دور میکند

باعث تعادی فکری و روانی و نظم در زندگی کودک میشود.

کمک به پرورش خلاقیت ذهنی کودک

لذت بخش بودن حرکات برای کودک

کشیدگی و استواری عضلات کودک

هماهنگی شنوایی و سرعت انتقال در اجرای حرکات

هاهنگی بین ریتم و اعضای بدن

 
معرفی دوره
 
 
معرفی اساتید
تارا
تارا مالخاصیان

مشاهده رزومه

رزومه
نام و نام خانوادگی: تارا مالخاصیان
ساز تخصصی: موسیقی و حرکت (سطح 2)

من تارا گراگوری مالخاصیان متولد ١/بهمن/١٣٧٢ در یک خانواده ارمنی و در شهر گرگان متولد شده ام.تحصیلات خود را در تهران گذرانده از سال )١٣٧٧()1999( با عضویت در باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات و گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات تهران فعالیت های هنری خود را آغاز کرده و آن را چزی از برنامه و اهداف زندگی شخصی خویش خوش مبدل نموده ام. تا کنون همواره در جهت یادگیری و پیشرفت و سپس آموزش و انتقال آموخته های خود به کودکان و نوجوانان کوشا بوده ام

تحصیلات :

● دیپلم متوسطه از هنرستان مریم سال ١٣٩٠

● فعالیت زیر نظر اساتید نامی باله ارمنستان چون خانم گارینه غازاریان ٨ سال و آقای هاکوپ مارکاریان به مدت ۵ سال.

● فعالیت زیر نظر معلم باله کانتمپرری خانم کریستینه هواکیمیان.

● فعالیت زیر نظر معلم باله و کرگرافر آقای رودلف خالادیان.

● فعالیت زیر نظر معلم رقص های فولکلور ارمنی آقای گاکیگ کاراپیدیان. ● گذراندن دوره آموزشی رقص کودک و نوجوانان در مدرسه ملی رقص ارمنستان زیر نظر خانم سرپوهی بابایان در سال٢٠١٢.

● گذراندن دوره آموزشی رقص های فولکلور در مدرسه ملی رقص ارمنستان ٢٠١۴

● گذراندن دوره های حرکات کلاسیک زیر نظر استاد هایک آوانسیان ٢٠١۶

سوابق کارری :

● عضویت در گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات تهران از سال ١٣٧٧

● عضویت در انجمن ملی رقص جمهوری ارمنستان از سال ٢٠٠۵

● فعالیت در مدرسه مشارکتی )موسسه کودکان دنیا( به عنوان مربی حرکات موزون به مدت یک ماه.

● همکاری با موسسه ودا )مدیریت خانم سودابه سالم( به عنوان مربی حرکات موزون به مدت ٣ سال )١٣٩٢-١٣٩۵

● همکاری با موسسه رود به عنوان مربی حرکات موزون به مدت یک سال ١٣٩۴-١٣٩۵

● همکاری با موسسه نوای شهر آشوب به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩١ تا کنون.

● همکاری با موسسه آکادمی یوگا به عنوان مربی حرکات موزون در سال ١٣٩۵

● همکاری با موسسه موسیقی نیان به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩۵ تا کنون.

● همکاری با آموزشگاه خانه طراحی کودک به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩۵ تا کنون.

● همکاری با مهد راه رشد به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩۵-١٣٩٨

● همکاری با مجموعه باغ به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩۵-١٣٩٨

● همکاری با مجموعه لینگو لند به عنوان مربی حرکات موزون به زبان انگلیسی از سال ١٣٩٧ تا کنون.

● همکاری با مدرسه شوق زندگی به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩٧ تا کنون.

● همکاری با گروه حرکات موزون باشگاه آرارات به عنوان کمک مربی از خرداد ماه ١٣٩٨.

کنسرتها و اجراها :

● از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٨ شرکت در کنسرت های سالانه باشگاه فرهنگی هنری آرارات.

● از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٨ شرکت در اجرا های مختلف فرهنگی.

● سال ١٣٨۴ شرکت در کنسرت کشور ارمنستان سالن ایستنیسلاوسکی با گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی هنریآرارات.

● مهر ١٣٩٢ کنسرت ترانه های کودک ٢ کاری از خانم سودابه سالم تالار وحدت.

● اسفند ١٣٩٢ کنسرت پایان سال موسسه موسقی نوای شهر آشوب.

● اسفند ١٣٩٢ کنسرت باله آرزو ها مدرسه خرد.

● مهر ١٣٩٣ سه پرده از شاهنامه کاری از خانم سودابه سالم تالار وحدت.

● اسفند ١٣٩٣کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب.

● آذر ١٣٩۴ ترانه های کودکی ٢ کاری از خانم سودابه سالم مجموعه فرهنگی برج آزادی.

● دی ١٣٩۴ کنسرت گروه بزرگ حرکات مدرسه موسیقی ودا.

● شهریور و مهر ١٣٩۴ سفر به ارمنستان با گروهی از شاگردان و گذراندن دوره های متفاوتی از باله.

● اسفند ١٣٩۴ کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب.

● اسفند ١٣٩۵ کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب و موسسه خانه طراحی کودک سالن همایش هما.

● اسفند ١٣٩۶ ارائه کار کلاسی برای گروه های مختلف.

● تیر ١٣٩٧ شرکت در مسابقه )گرند پریکس( در گرجستان همراه گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی هنری آرارات و

کسب مقام اول.
● اسفند ١٣٩٧ کنسرت پایان سال موسسه شهر آشوب و خانه طراحی در سالن همایش هما.

● آبان ١٣٩٨ اجرای مشترک بین گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی هنری آرارات و گروه ملی رقص ارمنستانبارکاموچون

● آذر ١٣٩٨ اجرای گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی هنری آرارات تالار وحدت.

   
   
  آخرین مقالات
  اینستاگرام
  ثبت نام
  پنل کاربری
  واتس اپ
  ثبت نام آنلاین