لطفا مرورگر خود را تمام صفحه کنید
Coming Soon!
×
02188081641

کارگاه اقوام

اساتید اطلاعات گالری سبد خرید
کارگاه اقوام

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های آیندهه یک کشورند. در جوامع پیشرفته یا در حال رشد، برای رسیدن به توسعه پایدار، بر روی این نیروهای بالقوّه، سرمایه‌گذاری کرده، برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. بی‌شک نگاه به آینده نیز جز در پسِ کسب شناخت درست از امروز و درک آنچه که در گذشته روی داده است، امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

میراث‌فرهنگی، شناسنامه یک ملّت و نشان‌دهنده هویّت آن ملّت است. این حوزه گسترده به همراه میراث طبیعی با جذابیّت ذاتی خویش نزد مخاطبِ کودک و نوجوان، علاوه بر تأکید بر آشنایی و شناساندن گذشته و هویّت‌یابی در این سنین به رشد توانایی‌های گوناگون زیستی و روانی چون رشد شناختی و اجتماعی افراد کمک شایانی می‌کند.

 

چگونه می­توان شناخت فرهنگ اقوام ایرانی  را درونی کرد و در جهت حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟ مجموعه پیشنهادی  پنچ قوم بر این است که فعالیت­هایی فرهنگی، جذاب، آموزنده و ماندگار  در راستای شناخت اقوام و پر رنگ کردن هویت ملی ایران است.

 

این فعالیت  تلاش دارد که به کارِ دست، فکر، هویت و آینده کودکان و نوجوانان عزیز این سرزمین کمک کند و پیش زمینه­ی  پرورش رشد­های جسمانی، شناختی، زبانی، هیجانی، و اجتماعی را فراهم گرداند.

 

در این  مجموعه فعالیت­هایی دیده شده است که هر کدام به معرفی بخشی از اقوام ایراانی خواهد پرداخت و تلاش خواهد کرد به اهمیت هویت فرهنگی و ملی بپردازد. همچنین باعث تقویت انگیزه درونی کودکان و نوجوانان در پاسخ به پرسشهای هویتی این دوره از سن­شان خواهد شد. این کارگاه­ها تلاش دارد با ایجاد کنجکاوی از طریق مشارکت در فعالیت­ها به این مهم دست یابد و امیدوار هستیم در پایان این فعالیت­ها تمام این تجربه­ها در قالب یک کتاب در اختیار دوستداران موسیقی، فرهنگ وهنر ایران زمین قرار بگیرد.

 

اهداف بلند مدّتِ اقوام  :

 

۱ـ درونی کردن فرهنگ و نگرش فرهنگی و نیز ایجاد زمینه شناخت میراث‌فرهنگی در میان کودکان و نوجوانان و در نهایت زمینه‌سازی برای احراز هویّت ملّی با شناخت میراث‌فرهنگی و طبیعی.

 

۲ـ محور قرار دادن میراث‌فرهنگی و موسیقی در جهت رشد خلّاقیت و ایجاد توانایی‌های مختلف اعمّ از جسمی ـ ‌حرکتی، ذهنی ـ ادراکی، موسیقیایی،عاطفی و اجتماعی در کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی توانمندیهای ایشان.

 

۳ـ زمینه‌سازی به منظور نگهداری از یادگارهای فرهنگی و یادمانهای طبیعی و موسیقیای اقوام احترام گذاشتن به آنها.

 

۴ـ ایجاد روحیّه احترام به نگرش­ها، فرهنگ­ها، ملل، مذهب­ها، قومیّت­ها و انسانیّت در میان کودکان و نوجوانان.

 

۵ـ زمینه‌سازی به منظور ایجاد همفکری، همراهی و همکاری برای پیوستن به جامعه جهانی با پاسداشت ارزشهای ملّی و فرهنگی.

 

گروه هدف طرح پنچ قوم

 

گروه آموزشی اقوام موسسه نوای شهر آشوب با رویکردی آموزشی و پژوهشی، مهمترین هدف خود را پرورش اندیشه کودکان و نوجوانان با بهره‌جویی از موسیقی و درک فرازهای موسیقیایی اقوام و یادگارهای فرهنگی و طبیعی می‌داند. این هدفِ کلان جز در سایه شناختِ درستِ مخاطبان تحقق نمی‌یابد. مخاطبانِ مورد نظر ما از کودکان و نوجوانان هستند.

 

بر پایه دانشِ روان‌شناسی رشد، مراحلِ زندگیِ انسان از دورانِ نوباوگی تا پیری بدین‌صورت طبقه‌بندی می‌شود:

 

۱ـ دورانِ نوباوگی (از تولّد تا دو سالگی)

 

۲ـ دورانِ کودکیِ اوّلیه (ازدوسالگی تا شش‌ سالگی)

 

۳ـ دورانِ میان‌کودکی (از شش تا هشت ‌سالگی)

 

۴ـ دوران کودکیِ پایانی (از هشت تا یازده سالگی)

 

۵ـ دورانِ نوجوانی اوّلیه (از یازده تا پانزده سالگی)

 

۶ـ دورانِ نوجوانی دوّمین (از پانزده تا بیست سالگی)

 

۷ـ دورانِ جوانی اوّلیه (از بیست تا سی سالگی)

 

۸ـ دورانِ جوانی دوّمین (از سی تا چهل سالگی)

 

۹ـ دورانِ میان‌سالیِ اوّلیه (از چهل تا پنجاه سالگی)

 

۱۰ـ دورانِ میان‌سالیِ دوّمین (از پنجاه تا شصت سالگی)

 

۱۱ـ دورانِ بزرگسالی نخستین [پیری] (از شصت تا هشتاد سالگی)

 

۱۲ـ دورانِ بزرگسالی دوّمین [پیری] (از هشتاد سالگی تا...)

 

شماره‌های 4،3 و ۵  بهترین دوره‌های سنّی برای برقراریِ ارتباط و درکِ گذشته و رویدادهای آن به‌شمار می‌روند. این مخاطبان خود چند گروه سنی را در برمی­گیرند که به فراخور حال هر یک از این گروه­های سنی، برنامۀ آموزشی و کارگاه های فرهنگی و موسیقی طرّاحی خواهد شد.

 

 

 

مخاطبان کارگاه  عبارتند از:

 

دبستان (دوره یکم و دوّم)

 

۱ـ گروه سنی 6 سال (پیش دبستانی)

 

2ـ گروه سنی 7 و 8 سال (اوّل و دّوم دبستان)

 

3ـ گروه سنی 9 و 10 سال (سوّم و چهارم دبستان)

 

4ـ گروه سنی 11 و 12 سال (پنجم  و ششم دبستان)

 

دبیرستان (دوره یکم و دوّم)

 

5ـ گروه سنی 13 و 14 سال (اول و دوم دبیرستان [دوره یکم])

 

 

 

طرح اقوام و موسیقی:

 

با توجه به اهمیت موضوع  اقوام واشتراک فرهنگی  آنان به نظر میرسد طرح اقوام با محوریت اشتراکات فرهنگی آنان  مییتواند مورد توجه قرار بگیرد.

 

پکیچ سبز در سه ترم برگزار میگردد.

 

شامل اقوام:  کرد، بلوچ، ارمنی، تالش، بختیاری

 

در آغاز هر ترم ،کارگاهی به عنوان (خانواده و اقوام)برگزار میگردد که ضمن آشنایی خانواده ها با مربیان دوره ، ارزیابی آنان را از مفاهیم مورد توجه مولفین طرح درس اقوام را به همراه دارد.این کارگاه ها رایگان بوده و جنبه آشنایی و همراهی خانوده ها با آموزشگاه را خواهد داشت.

 

کارگاه آشنایی خانواده­ها(پدر و مادران) با اقوام : کارگاه شناخت سازها و اقوام

 

در این کارگاه خانوده ها از نزدیک با سازهای اقوام،تاریخچه ساز ها و نحوه کار با آن را خواهند دید و در یک محیط دوستان اقوام مورد نظر را مرور خواهیم کرد.

 

 

 

کودکان پس از گذراندن ترم دوم از دوره پنج هفته ی اقوام  کارسوق اقوام بر پا میکنند.کودکان  در این کارسوق مهارت های خود را به نمایش میگذارند  با توجه به اینکه در طول دو ترم کودکان به شناخت اولیه و درک ساده ی از موسیقی اقوام رسیده اند در صورت امکان وتوانایی انان، میتوانند در قالب گروه های تک نوازی و دو نوازی به موسیقی اقوام بپردازند و همچنین در این کارسوق دست سازه­ها و مهارت های صنایع دستی انان به نمایش گذاشته میشود و هر کودک مسئول بخشی از کارسوق خواهد بود.

 

 

 

در پایان ترم دوم از کودکان توقع می رود:

 

علاوه بر شناخت صدا و ریتم موسیقی اقوام به درک ظاهری و شناخت سازهای اقوام  مورد نظر را دست یابند.

 

با صنایع دستی اقوام مورد نظر آشنا خواهند بود و ارتباط آن را با محیط جغرافایی را در ک کنند.

 

به شناخت اسطوره های قوم های مورد نظر دست خواهند یافت.

 

فرهنگ اقوام مورد نظر را آشنا شده  و ارزش آنها را در می ِآیند.

 

 

 

اردوی تالش: دو روز و یک شب- اقامت.

 

 بچه ها به همراه خانواده ها به  روستا زیبای ماسوله سفر خواهند داشت .در این سفر با نوازنده ها و خواننده های محلی آشنا خواهند شد  و از نزدیک با شیوه زندگی مردم این منطقه آشنا خواهند شد.

 

 

 

اردوی کردستان: دو روز و یک شب- اقامت .

 

 بچه ها به همراه خانواده ها به  روستای زیبای اورامان خواهند رفت و در مصاحبه با بزرگان موسیقی محلی این منطقه به شنیدن ساز و نوای موسیقی و صدا آنان توجه میکنند و  از نزدیک با فرهنگ و آداب و روسم مردم منطقه آشنا خواهند شد.

 

 

 

در پایان ترم سوم از کودکان توقع می رود:

 

علاوه بر شناخت دقیق تر  صدا و ریتم موسیقی اقوام  و همچنین  درک دقیق تر ظاهری و شناخت سازه های اقوام  مورد نظر را دست یابند.و با بزرگان موسیقی اقوام مورد نظر نیز آشنا شوند.

 

با نمایش مرتبط با اقوام میتوانیم به کارگروهی بچه ها توجه کرده و تمرین همراهی در گروه داشته باشیم.

 

به شناخت اقلیم و جغرافیا و حیوانات منطقه مورد  نظر دست خواهند یافت.

 

با فرهنگ اقوام مورد نظر را آشنا شده  و ارزش آنها را در می ِآیند.

 

 

 

رنگ و اِلمان مورد نظر جهت طراحی پوستر و بروشور پیشنهاد میگردد:

 

کرد: رنگ قرمز و مشکی – عروسک بوکه باران

 

بلوچ: رنگ نارنجی و قهوه ای- بشقاب تخت کلپورگان

 

ارمنی:آبی – لباس

 

تالش: سبز و کرم – خانه های طبقاتی

 

بختیاری: سیاه و سفید – سیاه چادر

 

 

 

در پایان این طرح اقوام پیشنهاد میگردد دوره دوم در ادامه دور نخست اجرا گردد.

 

 شامل:

 

دوره دوم اقوام

 

 قوم های: آذری،لک،عرب،ترکمن،قشقایی

 

خواهد بود. 

 

 
معرفی دوره
 

در حال حاظر دوره ای موجود نیست.

 
 
 
معرفی اساتید
به زودی ...
به زودی ...
 
 
آخرین مقالات
اینستاگرام
ثبت نام
پنل کاربری
واتس اپ
ثبت نام آنلاین